Criteria for Selling Order for Bulls  (* The average for the 2011 Sale, as  amended  above, is determined by the 2010 Bull Sale prices.)
       Standards for Actions
       Auction Agreement

       Kriteria vir Verkoopsvolgorde van Bulle  (Die gemiddelde vir die 2011 Veiling, soos bo gewysig, word bepaal op die 2010 Bulveilingspryse.)
       Standaarde van Veilings
       Veilingsooreenkoms

 
       

141 President Reitz Avenue
Westdene
Bloemfontein

Tel:  (051) 447 9123 / 4
Fax: (051) 430 4224
info@saholstein.co.za

2010 - 2022
SA Holstein Cattle Breeders' Society
Website Terms & Conditions