As decided in March 2017 for Nationals / Soos besluit in Maart 2017 vir Nasionale Kampioenskappe

Class / Klas:

       1. Heifer, younger than 9 months.
       1. Vers, jonger as 9 maande.

       2. Heifer, 9 months and under 12 months.
       2. Vers, 9 maande en onder 12 maande.

       3. Heifer 12 months and under 15 months.
       3. Vers, 12 maande en onder 15 maande.

       4. Heifer, 15 months and under 18 months.
       4. Vers, 15 maande en onder 18 maande.

       5. Heifer, in calf, 18 months and under 21 months.
       5. Vers, in kalf, 18 maande en onder 21 maande.

       6. Heifer, in calf, 21 months and under 24 months.
       6. Vers, in kalf, 21 maande en onder 24 maande.

       7. Heifer, in calf, 24 months and under 30 months.
       7. Vers, in kalf, 24 maande en onder 30 maande.

       8. Champion Heifer and Reserve Champion heifer.
       8. Kampioen vers en Reserwe Kampioen vers.

       9. Cow, under 2 years 6 months.
       9. Koei, onder 2 jaar 6 maande.

       10. Cow, 2 years 6 months and under 3 years.
       10. Koei, 2 jaar 6 maande en onder 3 jaar.

       11. Cow, 3 years and under 3 years 6 months.
       11. Koei, 3 jaar en onder 3 jaar 6 maande.

       12. Cow, 3 years 6 months and under 4 years.
       12. Koei, 3 jaar 6 maande en onder 4 jaar.

       13. Udder competition, cow under 4 years.
       13. Uier kompetisie, koei onder 4 jaar.

       14. Champion young cow and reserve champion young cow.
       14. Kampioen jong koei en reserwe kampioen jong koei.

       15. Cow, 4 years and under 4 years 6 months.
       15. Koei, 4 jaar en onder 4 jaar 6 maande.

       16. Cow, 4 years 6 months and under 5 years.
       16. Koei, 4 jaar 6 maande en onder 5 jaar.

       17. Cow, 5 years and under 6 years.
       17. Koei, 5 jaar en onder 6 jaar.

       18. Cow, 6 years and under 8 years.
       18. Koei, 6 jaar en onder 8 jaar.

       19. Udder competition, cow 4 years and under 8 years.
       19. Uier kompetisie, koei 4 jaar en onder 8 jaar.

       20. Champion senior cow and reserve senior champion cow, 4 years and under 8 years.
       20. Kampioen senior koei en reserwe senior koei, 4 jaar en onder 8 jaar.

       21. Cow 8 years and older.
       21. Koei 8 jaar en ouer.

       22. Udder competition cow 8 years and older.
       22. Uier kompetisie, koei 8 jaar en ouer.

       23. Champion aged cow and reserve champion aged cow, 8 years and over.
       23. Kampioen ou koei en reserwe kampioen ou koei, 8 jaar en ouer.

       24. Grand Champion udder and reserve champion udder.
       24. Groot Kampioen uier en reserwe kampioen uier.

       25. Grand Champion cow and reserve champion cow.
       25. Groot kampioen koei en reserwe kampioen koei.

       29. Best Cattle Leader.
       29. Beste Beesleier (Touleier).

 
       

141 President Reitz Avenue
Westdene
Bloemfontein

Tel:  (051) 447 9123 / 4
Fax: (051) 430 4224
info@saholstein.co.za

2010 - 2022
SA Holstein Cattle Breeders' Society
Website Terms & Conditions