The fee structure is as follows and monthly payable as from 1 March 2022.
Vanaf 1 Maart 2022 is die fooistruktuur as volg en maandeliks betaalbaar.

   Amount of animals on SA Holstein database
   Aantal diere soos op SA Holstein stelsel

   Amount payable per month per animal (VAT excluded)
   Bedrag per dier per maand verskuldig (BTW uitgesluit)

         1 - 100          R 9.05
         101 - 200          R 7.87
         201 - 400          R 6.55
         401 - 600          R 5.90
         601 - 1 000          R 4.58
         1 001 - 2 000          R 4.20
         2 001 - 4 000          R 4.07
         4 001 - 7 500          R 3.79   (2.5% Discount / Korting)
         7 501 - 10 000          R 3.79   (3.5% Discount / Korting)
         10 000+          R 3.79   (5.0% Discount / Korting)

       Click here for the complete fee structure
      
Kliek hier vir die volledige fooistruktuur

 
       

141 President Reitz Avenue
Westdene
Bloemfontein

Tel:  (051) 447 9123 / 4
Fax: (051) 430 4224
info@saholstein.co.za

2010 - 2022
SA Holstein Cattle Breeders' Society
Website Terms & Conditions