Vanaf 1 Maart 2019 is die fooistruktuur as volg en maandeliks betaalbaar.
The fee structure is as follows and monthly payable as from
1 March 2019.
 

   Aantal diere soos op SA Holstein stelsel
   Amount of animals on SA Holstein database

   Bedrag per dier per maand verskuldig (BTW uitgesluit)
   Amount payable per month per animal (VAT excluded)

         1 - 100          R 8.06
         101 - 200          R 7.00
         201 - 400          R 5.83
         401 - 600          R 5.25
         601 - 1000          R 4.08
         1001 - 2000          R 3.74
         2001 - 4000          R 3.62
         4001 +          R 3.38

       Kliek hier vir die volledige fooistruktuur
       Click here for the complete fee structure

 
       

141 President Reitz Avenue
Westdene
Bloemfontein

Tel:  (051) 447 9123 / 4
Fax: (051) 430 4224
info@saholstein.co.za

2010 - 2018
SA Holstein Cattle Breeders' Society
Website Terms & Conditions